Vaarroutes Friesland Hier ziet u enige vaarroutes zoals door VVV Friese Meren samengesteld. De afbeeldingen zijn dan ook hun eigendom.
Het boekje "Friesland vaarrouteboek" is verkrijgbaar bij de plaatselijke VVV kantoren in Friesland.
Het boekje ligt ook bij ons ter inzage.

De geselecteerde routes zijn voor onze schepen grotendeels te bevaren (i.v.m. diepgang en hoogte van de schepen).

VVV Friesland vaarrouteboek -  13 vaarroutes door heel Friesland

VVV Vaarroute 1 - Door en rond het natuurgebied Princehof en de Alde Feanen (de Oude Venen). De route voert langs Grouw (Fries: Grou), Wartena (Fries: Warten) en Eernewoude (Fries: Earnewald) VVV Vaarroute 3 - De Deelenroute. De route voert langs Grouw (Fries: Grou), Akkrum (Fries: Akkrum), Oldeboorn (Fries: Aldeboarn), Heerenveen(Fries: It Hearrenfean) en Terhorne (Fries: Terherne) VVV Vaarroute 4 - Rond de Oude Trambaan van Sneek naar Joure. De route voert langs Sneek (Fries: Snits), Terhorne (Fries: Terherne), Joure (Fries: de Jouwer) en Langweer (Fries: Langwar)
VVV Vaarroute 5 - Oude Ambachtenroute. De route voert langs Sneek (Fries: Snits), IJlst (Fries: Drylst), Heeg (Fries: Heech), Langweer (Fries: Langwar) en Joure (Fries: de Jouwer) VVV Vaarroute 9 - Langs de Zuidwest-Friese natuurgebieden. De route voert langs Terhorne (Fries: Terherne), Heerenveen(Fries: It Hearrenfean), desgewenst Wolvega (Fries: Wolvegea), Echtenerbrug (Fries: Ychtenbrege) en Langweer (Fries: Langwar) VVV Vaarroute 12 - De Vrouwe van Stavoren route. De route voert langs Woudsend (Fries: Waldsein), desgewenst Balk (Fries: Balk), Stavoren (Fries: Starum of Staveren), Hindeloopen (Fries: Hylpen of Hynljippen), Workum (Fries: Warkum) en Heeg (Fries: Heech)